Kárügyintézés

Kárügyintézés

Amilyen bonyolultnak és összetettnek tűnik a biztosítás, felelősségbiztosítás témaköre, annyira egyszerű a károkozás általános tilalmáról szóló törvény: aki másnak jogellenesen kárt okoz, az felelősségre vonható, köteles a kárt megtéríteni. A jogellenesség kérdését a Polgári Törvénykönyv azzal a nagyvonalú megfogalmazással oldja fel, hogy kijelenti, minden károkozás jogellenes. A károkozó csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítható, hogy a magatartása nem felróható. Márpedig a felelősség a biztosítási szakmában egyértelműen a másnak okozott kárért való felelősségvállalást jelenti.

A hatékony kárrendezés fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni, hiszen bizonyítható, hogy hosszú távon a leghasznosabb stratégia. A mi feladatunk tehát az, hogy aktívan részt vegyünk az Ön kárrendezési ügyeinek teljes lebonyolításában a kárbejelentéstől a kárkifizetésig. A hatékonyság egyik ismérve, hogy a hibalehetőségek minimalizálására törekvő attitűdöt igényel. Ennek érdekében kifejlesztettünk egy saját applikációt; a Kárnapló nemcsak gyorsabbá és egyszerűbbé, de könnyebbé is teszi a kárügyintézést. A cél, hogy Ön a lehető legelégedettebb legyen és természetesen, minél hamarabb hozzájusson a kártalanítás összegéhez.

A következő szolgáltatásokkal támogatjuk az Ön kárügyintézés igényét:

„Full service”:
A káresemény bekövetkeztétől a pénzügyi rendezésig tartó kárrendezési szolgáltatás, mely a következő elemekből áll:

· A kárbejelentés elvégzése és szakmai támogatása,
· A biztosítóval és Önnel folyamatos kapcsolattartás, közvetítés,
· A kárkifizetés nyomon követése.
 
Panaszkezelés támogatás:
 A károk átfutási idejét drasztikusan csökkentjük a következőkkel:
 
· Biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a kárrendezés független szakértők bevonásával történjen,
· Szabályozott kárrendezési folyamatok kialakítása és kontrollja mellett a kár azonosítása a részletes kárnyilvántartási rendszerben történik,
· Szakmai tapasztalatainkra támaszkodva előrejelzést készítünk az kárügyintézés várható kimeneteléről,
· Összegyűjtjük és előkészítjük a kárigények jogalapjának és összegszerűségének vizsgálatához szükséges dokumentumokat.
 
Kárfelmérés szolgáltatás közvetítés:

Előfordulhat, hogy a kárfelmérés során az Ön véleménye nem egyezik a kárfelmérőével, vagy a biztosító többszöri nyilatkozattételre szólítja fel Önt, és kialakul egy ördögi kör. Mindenki a maga igazát bizonygatja, de míg a biztosítók mögött ügyvédhadak állnak, addig Önt senki sem képviseli érdemben. 
Fordulhat ugyan a PSZÁF-hoz segítségért, de azt tudnia kell, hogy a szervezet nem avatkozhat a biztosító és az Ön közötti vitába – kivéve, ha a biztosító követett el szabálysértést a kárügyintézés során-, és nem hozhat döntést sem, hiszen ez egy jogvita. Az ilyen helyzetek elkerülése érdekében a független biztosítási alkusz szakértői részvétele, közvetítése a kárfelmérés folyamatában nemcsak kívánatos, de ésszerű lépés is.

Nemzetközi kárügyek szemléje:

Amennyiben a balesetnek több országbeli résztvevője van, vagy maga a baleset külföldön történt, akkor a nemzetközi jogszabályok lépnek életbe, azaz a kárigény valamennyi érintett ország biztosítójához benyújtható. Ezt főként a kártérítés összege miatt érdemes átgondolnia. A külföldi biztosítóhoz benyújtott kártérítési igényét a külföldön érvényes díjtételek alapján fogják megítélni, ami akár 4-5x magasabb összegre ad jogosultságot, mint amit a hazai biztosító fizetne Önnek.

Ne feledje, Ön és a biztosító nem egyazon oldalon állnak. A független biztosítási alkusz viszont kizárólag az Ön érdekeit nézi.

Olyan igényelhető kártérítési tételekre is fel fogja hívni a figyelmét – pl. a baleset miatt kieső munkadíj megtérítése, sérelemdíj-, amire a biztosító embere nem, hiszen neki nem áll érdekében ezt megtenni.

A Patrimon Kft. támogatásával minden lehetőséget kimeríthet, ami csak jogában áll.