Közbeszerzési eljárás előkészítése

Közbeszerzési eljárás előkészítése

A közbeszerzési eljárások értelmezése, valamint a pályázat összeállítása számtalan hibalehetőség forrása lehet, ha a szakmai háttér hiányos, vagy nem megfelelő. A helyzet – és piacfelmérés, a beszerzés becsült értékének felmérése, a dokumentáció előkészítése idő- és energiaigényes folyamat, melyet Ön a cége, vállalkozása vezetése, irányítása mellett talán akkor sem tudna végigvinni, ha rendelkezik a megfelelő szakmai háttérrel. Szüksége van tehát valakire, aki egyrészt rendelkezik a releváns elméleti és gyakorlati tapasztalattal, másrészt maximálisan képes Önt együttműködő partnerként értelmezni és kezelni ebben az „egyenletben”.

Mielőtt bármibe is belekezdenénk, azt kell meghatározni, hogy Ön megfelel-e a közbeszerzési kötelezettségeknek, tehát:
- ajánlattevőnek minősül-e,
- a beszerzés tárgya megpályázható-e,
- a beszerzés becsült értéke a közbeszerzési értékhatárokon belül mozog-e.
 
A becsült érték téves meghatározása, főként az alábecslése súlyos közbeszerzési jogsértésnek minősül, ezért erre kiemelt figyelmet kell fordítani, hiszen amellett, hogy Ön eleshet a közbeszerzéstől, még perre is számíthat akkor is, ha jóhiszeműen járt el, vagy csupán a tájékozatlansága okán nem volt tisztában az értékhatárokkal. Hangsúlyozzuk, hogy a Patrimon Kft. közreműködése a biztosítási közbeszerzési eljárás előkészítésének során kizárja ennek lehetőségét.
 
 
A következő kényes pont az, hogy indulhat-e egyáltalán a cége/vállalkozása a közbeszerzési pályázaton, tehát:
- megfelel-e a pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmassági feltételeknek,
- rendelkezik-e a szerződés megkötéséhez érvényes jogosultságokkal.
 
 
Az Önnel lefolytatott konzultáció, és egyedi felmérés eredményének ismeretében meghatározzuk az eljárás fajtát aszerint, hogy Ön a beszerzés tárgya és becsült értéke alapján nemzeti vagy közösségi eljárásrend szerint, mely eljárási fajtákra nyújthatja be a pályázatát.
 
Ezután megvizsgáljuk, hogy az ajánlatkérőn és ajánlattevőn kívül vannak-e más, az eljárásban résztvevő személyek:
 - vannak-e olyan személyek, cégek, szervezetek, akik több szakaszból álló eljárás esetében az első, részvételi szakaszában részvételre jelentkezőnek minősülhetnek,
- vannak-e alvállalkozói minőségben a megkötendő szerződés teljesítésében közvetlenül résztvevő szervezet/ek,
- ki/kik az alkalmasságának igazolásában résztvevő/erőforrást nyújtó szervezet/ek.
 
 
Az, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtania és hogy melyik szakaszban, az dönti el, hogy milyen eljárás fajtára nyújtja be a pályázatot:
 - az egyszakaszos eljárásban az ajánlattételi határidőig a bírálati szempontokra adott ajánlatot és szakmai ajánlatot, valamint a közbeszerzési eljárás és az ajánlatkérő által előírt dokumentációt kötelező benyújtani. Az alkalmassági feltételeket igazoló dokumentációkat csak annak kell benyújtania, akit az ajánlatkérő erre felkér. Az ajánlatkérő köteles bekérni a legkedvezőbb ajánlatot tevő igazolásait, de lehetősége van más ajánlattevők alkalmasságot igazoló dokumentációját is bekérni.
- kétszakaszos eljárásban az alkalmassági feltételeket igazoló dokumentációt nem köteles benyújtani az ajánlattevő, de köteles nyilatkozatot tennie arról, hogy megfelel az alkalmasság feltételeinek. Az ajánlatkérő a tárgyalási szakasz lezárultát vagy a végső ajánlatok megtételét követően, a legkedvezőbb ajánlattevők igazolásait, dokumentációit kéri be.
 
 
Mindezeken felül a minőségre, a teljesítményre, a termék rendeltetésére, a megfelelőség-igazolási eljárásokra vonatkozó követelményeket is tartalmaznia kell a benyújtandó pályázatnak.

Nyilván fontos lehet Önnek, hogy olyan adatokat ne hozzon nyilvánosságra, melyek üzleti titoknak minősülnek. A Közbeszerzési törvény szerint azonban nem minősülhet üzleti titoknak:
 

  • közérdekből nyilvános adat,
  • korábban teljesített közbeszerzési szerződés tartalmára és teljesítésére vonatkozó adat,
  • az ajánlattevő szakmai ajánlata,
  • az ajánlatban foglalt szolgáltatások árajánlata.