Szállítmányozó és fuvarozó vállalatok biztosítása

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ ÉS FUVAROZÓ VÁLLALATOK BIZTOSÍTÁSA

A szállítmányozás és fuvarozás különösen érzékeny szegmense a biztosítás tárgykörének, hiszen nemcsak a hazai, de a tevékenységet, valamint a biztosítási lehetőségeket érintő nemzetközi jogszabályok, egyezmények ismerete is szükséges a portfólió összeállításához. A logisztikai kihívások alapvetően is rengeteg figyelmet, szervezést és koordinációt igényelnek; mindez a munka, idő és energia azonban veszélybe kerülhet, ha a szállítmány felelősségbiztosításában hiányosságok vannak.

A Patrimon Kft. kiemelt partnerei a szállítmányozó- és fuvarozó cégek. Számukra a következő információkkal igyekszünk egyszerűbbé, gyorsabbá és átláthatóbbá tenni a biztosítási portfólió összeállítását a logisztikai biztosítások tárgykörében:

· CMR felelősségbiztosítás: vonatkozik a nemzetközi árufuvarozók felelősségbiztosításának keretében az áru részleges vagy teljes elvesztésére, sérülésére. A CMR Monitoring System rendszerünkben saját felhasználónévvel napi 24 órás hozzáférést biztosítunk ügyfeleinknek arra, hogy az alvállalkozóik CMR jogosultságát ellenőrizzék. A CMR Monitoring System adatait folyamatosan ellenőrizzük és mindkét fél - szállítmányozó és alvállalkozó- felé jelezzük, ha hiányosságot észleltünk.
 
· Belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítás: átalány rendszerű biztosítás, melyben a biztosító átvállalja a fuvarozott áruban keletkezett sérülés, elveszés következtében keletkezett kár megtérítését a megbízó felé.
 
· Szállítmányozói felelősségbiztosítás: vonatkozik a raktározási tevékenységén alapuló felelősségre, a vámhatóságok által kiszabott bírságokra, a szállítmányozó szállítmányozási szerződésén/megbízásán alapuló felelősségre, beleértve a szokásos melléktevékenységeket is.
 
· Szállítmánybiztosítás: az áru tulajdonosának érdekeit szolgáló biztosítási forma, mely a fedezetbe vont áru, hirtelen fellépő, baleset jellegű eseményekkel kapcsolatos károsodásai ellen nyújt anyagi biztonságot. Köthető egyedi vagy csoportos formában egy utas belföldi/nemzetközi, vagy belföldi/nemzetközi keret szállítmánybiztosításra, utóbbi esetben az egész éves összes szállítmány egy szerződésben biztosítható.
 
· Közúti áruszállítók kezesi biztosítása: a közúti árufuvarozói engedély kiadásának alapfeltétele, a fuvarfeladat teljesítése során bekövetkezett károkból (elveszés, sérülés) eredő fizetési kötelezettség fedezésére szolgál.
 
Ezen felül általános vasúti balesetekre, valamint a 271/2007 és 6/2010 Kormány rendelet alapján vasúti katasztrófákra is köthető biztosítás.

Mint az a fentiekből látszik a szállítmánybiztosítás rendkívül szerteágazó, szakértő segítség nélkül nagyon könnyű elveszni a biztosítási tételek és paragrafusok erdejében. Egy minden részletre kiterjedő logisztikai biztosítás-csomaggal kikerülheti azt a csapdát, amibe annyian beleestek már. Ne várja meg, hogy az a „véletlen”, amiről úgy gondolta, csak másokkal történhet meg, az Ön életében, cége, vállalkozása eredményességében, sikerében és nem utolsósorban presztízsében beláthatatlan következményekkel járó károkat okoz.
A Patrimon Kft. független biztosítási alkuszainak támogatásával egészen biztos lehet abban, hogy az összeállított biztosítási portfólió az Ön és a cége érdekét szolgálja országhatáron innen és túl.