Vállalati vagyon- és felelősségbiztosítások és közvetítés

Vállalati vagyon- és felelősségbiztosítások és közvetítés

A vállalati vagyonbiztosítási szerződés megléte elengedhetetlen egy felelős vállalkozó számára. Az elemi biztosítási elemeken túl az ügyfél tevékenységi köre és egyedi igényei alakítják a portfólió összeállítását. A legtöbb biztosítónál van lehetőség az ún. all risk biztosítás megkötésére, mely olyan extrém kockázatokat is magába foglal, amire általában senki sem számít.

A vagyontárgyak kategória szerinti bontása, és azok biztosítási értékének meghatározása szükséges a portfólió összeállításához, hiszen csak a tételek pontos ismerete mellett lehet tudni azt, hogy valójában mit is foglaljon magába a szerződés.
 
A szakmai felelősségbiztosítás tételein felül a következő biztosítható tételeket lehet/kell számításba venni:
 · ingatlanok
· irodai és egyéb műszaki eszközök
· készletek – telephelyenként részletezve
· készpénz, értékpapír, értékcikk
· szabadban tárolt vagyontárgyak
· elektromos eszközök
 
Káreset bekövetkeztekor nagy jelentőséggel bír, hogy kötöttünk-e biztosítást:
 · géptörésre
· romeltakarítási és egyéb járulékos költségekre – például tűzoltás, helyreállítás
 
 
A vállalati vagyonbiztosítás különleges és kényes területe a pénzügyi kockázatok felmérése, és ennek figyelembevételével a kezesi, vagyis garanciabiztosítás bevonása a portfólióba:
· Mivel a kezesi biztosítás lehetővé teszi, hogy a vállalkozás nagyobb mozgástérrel és likviditással rendelkezzen, inkább hiteljogviszonyt takar, mint a szó szoros értelmében vett biztosítást. A jogi képviselet és az előzetes kockázat elbírálás természetesen itt is elengedhetetlen.
 
Vállalatai személyi biztosítások köre:
A munkáltató-munkavállaló viszony átértékelése és megújulása sajnos nem halad arányos ütemben a társadalmi változásokkal. Hazánkra nagyon is jellemző a főnök-beosztott közti majdhogynem feudális viszonyrendszer. Szerencsére egyre több cégtulajdonos, vállalatvezető látja be, hogy a humán erőforrás legalább olyan törődést és odafigyelést igényel, mint az iroda, a gépjárműpark, vagy a számítógépek. Hiszen mindenezen eszközök semmit sem érnek az ember nélkül, aki használja azokat.
Az emberi tényező azonban rendkívüli mértékben sérülékeny, és nemcsak fizikailag, de mentális és pszichés értelemben is. Sajnos egyik sem viszi előrébb a céget, főleg ha az igazolt és bizonyítható jogosságnál jóval több történik munkáltató és munkavállaló között.
Hogy mind a munkáltató, mind pedig a munkavállaló jogai érvényesüljenek a következő elemekkel egészíthető ki a vállalati felelősségbiztosítási portfólió:
· Munkavállalók csoportos balesetbiztosítása: A munkahelyen, illetve amennyiben a szerződés erre is kiterjed, a munkahelyen kívül balesetet szenvedő dolgozók részére szolgáltat, a választott szolgáltatások és térítési összegek erejéig.
 
· Munkáltatói felelősségbiztosítás: A munkáltatói felelősségbiztosítás fedezetet nyújt a dolgozók munkahelyen, munkavégzés közben elszenvedett baleseteiből származó károkra. A munkáltatói felelősségi körbe tartozó eseményeket jellemzően a munka törvénykönyve szabályozza.
 
· Munkavállalók felelősségbiztosítása: a munkavégzés során a munkáltatónak okozott anyagi, erkölcsi és/vagy fizikai kár térítésére nyújthat fedezetet. A szimpla figyelmetlenségtől a vétkes mulasztáson át a szándékosságig elég árnyalt a témakör, a biztosítható tevékenységek köre viszont meglehetősen szűk.

Ahogy az a fentiekből is látszik, a vállalati vagyon- és felelősségbiztosítás sarkalatos pont.

Egy tudatos cégvezetőnek ki kell emelnie a fejét a szerződések, jelentések, beszámolók és riportok közül és érdemben tenni a cég személyi-, anyagi- és eszközvagyonának megóvásáért.

Ebben a hosszútávon kifizetődő folyamatban tudja támogatni Önt a Patrimon Kft; független biztosítási alkuszként együttműködve, az Ön igényeinek megfelelően állítjuk össze azt a biztosítási csomagot, melyben mind a humán erőforrás, mind az anyagi és eszköz javak is a megfelelő védelmet kapják.